Publikacja

Rozpoczęliśmy prace nad publikacją.

W związku z tym wszelkie pytania i uwagi dot. wydawnictwa proszę kierować na specjalnego maila: publikacja.miasto.sztuka@gmail.com

Więcej informacji podamy wkrótce.

Z pozdrowieniami,

Komitet organizacyjny

Reklamy

ZMIANA SALI KONFERENCYJNEJ

Szanowni Państwo, nastąpiła zmiana sali, w której odbędzie się konferencja.

Wszystkie panele oraz wykłady będą miały miejsce w Sali kominkowej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Zaczynamy w piątek o godz. 9:00.

Prosimy o punktualność, a nawet wcześniejsze przybycie na poszczególne panele i wykłady, ze względu na przewidywaną frekwencję uczestników wydarzenia.

Do zobaczenia!

Pokaz filmowy. MIASTO-FILM Architektoniczne i urbanistyczne utopie

W piątek o godz. 19:00 w Kolektywie 1a (ul. św. Wojciech 1a) odbędzie się pokaz filmowy, który jest wydarzeniem towarzyszącym naszej konferencji.

Pokaz jest zamknięty ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Bezpłatne wejściówki można będzie odebrać jutro od godz. 9:00 u organizatorów przed wejściem do sali konferencyjnej.

Pokaz potrwa ok. 2,5 godziny.

MIASTO-FILM 
Architektoniczne i urbanistyczne utopie

 

            Miasta i ich jednostki- dzielnice, osiedla i ulice były przedmiotem myśli architektonicznej oraz urbanistycznej, która nieustannie towarzyszyła i ewoluowała wraz z rozwojem cywilizacji. Owa myśl, nieraz pozostająca jedynie w szkicach i projektach, wydała na świat wiele pojedynczych budowli, sieci ulic, wszelakie przestrzenie, kompleksy i osiedla, wreszcie całe miasta, z których tylko pewna część oparła się próbie czasu. Ta myśl ponadto stworzyła architektoniczne i urbanistyczne utopie- miejsca kultowe i legendarne lub miejsca zapomniane i nie funkcjonujące we współczesnej świadomości społeczeństw.

            Podczas pokazu filmowego, w ramach ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji o sztuce w kontekście miejskim MIASTO-SZTUKA, przyjrzymy się owym utopijnym konstrukcjom oraz ich funkcjom społecznym i kulturowym. Przedmiotem naszych rozważań będą zarówno próby ulepszania i przekształcania dotychczasowych realizacji miejskich, jak również proces rozpadu, degradacji utopijnych założeń. Rozważymy miejskie utopie jako mit, ale także jako swoistą symbiozę jednostki ludzkiej z jednostką architektoniczną/urbanistyczną. Wreszcie naszej refleksji towarzyszyć będzie filmowy wymiar miasta z jego mnogością punktów widzenia, przyjrzymy się zatem nie tylko wizjonerskim projektom, ale także ich filmowym reprezentacjom w zakresie filmu dokumentalnego, fabularnego, jak i nieco odmiennej formy video art.

W imieniu organizatorów pokazu serdecznie zapraszamy.

Wydarzenia towarzyszące

Czwartek, 12 marca 2015

20:00 Wernisaż wystawy NIEWIDZIALNE MIASTO

ul. Ratajczaka 20, Poznań

wystawa trwa od 12.03. do 27.03.2015, godziny otwarcia 17:00 – 20:00

Piątek, 13 marca 2015

19:00 Pokaz filmowy MIASTO-FILM – Architektoniczne i urbanistyczne utopie

Kolektyw 1a, ul. Św. Wojciech 1a, Poznań

*na pokaz obowiązują wejściówki, które będzie można otrzymać w trakcie trwania konferencji w piątek

Sobota, 14 marca, 2015

20:00 Spotkanie integracyjne

20:00 koncert zespołu Mnoda,

lokal wystawienniczy, ul Ratajczaka 20

Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące konferencji jest BEZPŁATNY – ZAPRASZAMY !

Program konferencji

I dzień (piątek) SZTUKA

9:00 – 9:15  Otwarcie konferencji

 1. Sztuka w mieście (09:15 – 11:35)

Prowadzenie: Maja Sypniewska

 1. mgr Patrycja Łobodzińska – Kaplica Krappów przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu i jej wyposażenie na tle problematyki fundacji mieszczańskich
 2. mgr Ksenia Frąszczak – Retabula ołtarzy głównych kościołów parafialnych – między reprezentacją miasta i kościelną dydaktyką. Przykłady Lewoczy i Spiskiej Soboty
 3. mgr Maria Małkowska – Wystawa Iberoamerykańska (1929): próba re-konstrukcji Sewilli
 4. mgr Svetlana Pavlenko – «Miasto słońca i szarych deszczów». Krasnojarsk w poszukiwaniu tożsamości
 5. dr inż. arch. Monika Arczyńska – Kontener na sztukę czy dzieło sztuki?

Dyskusja: 20 min

 1. Korespondencja sztuk

B.1. Miasto w sztukach wizualnych: malarstwie, fotografii, filmie… i grach komputerowych (12:00 – 14:00)
Prowadzenie: mgr Arkadiusz Krawczyk/ Katarzyna Misiura

 1. mgr Milena Chilińska – „Melancholia ulicy” – metafizyczna przestrzeń miasta w twórczości Giorgia de Chirico
 2. mgr Diana Dąbrowska – Filmowe odsłony Rzymu – między realizmem a kreacjonizmem
 3. Agnieszka Powierska – Sztuka (?) miejska (?) – o twórczości Banksy’ego
 4. Mateusz Nowacki – Kraj-obrazy transformacji: krytyka polityki neoliberalnej w przestrzeni miasta postsocjalistycznego na przykładzie sztuk wizualnych
 5. mgr Kamil Jędrasiak – Miasto jako temat (i nie tylko) w grach wideo

Dyskusja: 15 min

14:15 –  15:15 Wykład: prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon – Miasto w roli głównej – Warszawa w Pianiście

Przerwa: 15 minut

15:30 – 16:30 Wykład: prof. dr hab. Ewa Rewers – Sztuka jako metoda w kulturowych studiach miejskich

B.2. Miasto i literatura (16:30 – 17:40)
Prowadzenie: mgr Arkadiusz Krawczyk

 1. mgr Paweł Matejek – Lecz jakimiż światłami gmachy Wilna tleją? – echa barokowej architektury sakralnej w twórczości Juliusza Słowackiego z tzw. okresu mistycznego
 2. mgr Agnieszka Chwiałkowska – Paryskie księgarnie XX wieku położne między innymi na Île Saint-Louis, czyli o korespondencji sztuki i literatury
 3. mgr Aneta Kozyra – Kraków w sztuce / sztuka w Krakowie – relacja pomiędzy miastem i sztuką w powieściach Wita Szostaka

Dyskusja: 20 minut

19:00 Pokaz filmów: kolektyw 1a – ul. Św. Wojciech 1a, Poznań

II dzień (sobota) MIASTO

1. Architektura w mieście (9:00 – 12:15)
Prowadzenie: mgr Patrycja Łobodzińska

 1. mgr Witold Miedziak – Układy emporowe w gotyckiej architekturze aglomeracji poznańskiej
 2. mgr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz – Hełmy a tożsamość miasta – znaczenie zwieńczeń wieżowych na przykładzie wybranych ośrodków.
 3. mgr Sławomir Kaczor – Z napoleońskim rozmachem. Miasto i jego architektura w dobie Empire
 4. mgr inż. arch. Bartłomiej Bieńkowski – Ewaluacja estetyki i użyteczności opuszczonych obiektów budowlanych w obszarach miejskich, z drugiej połowy XX wieku. Na wybranych przykładach.
 5. mgr Joanna Bartel/ mgr inż. arch. Jacek Maleszka – Nowa funkcja obiektów sakralnych szansą na przywrócenie ich społeczności
 6. Anita Kozek – Architektura przemysłowa w przestrzeni miejskiej – konserwacja na przykładzie miasta Łodzi – od pomysłu do realizacji.
 7. dr Paulina Popek – Transparentność. Dźwięk. Przestrzeń publiczna.
 8. mgr inż. arch. Iwona Cała – Miasto – przestrzeń dotyku. O czym może „mówić” architektura.

Dyskusja: 15 min

2. Urbanistyka (12:30 – 14:30)
Prowadzenie: mgr Katarzyna Dudlik

 1. mgr Magdalena Piotrowska – Miasta idealne Dalekiego Wschodu – koncepcja i realizacje
 2. Marzena Glabas – Urbanistyka: miasta rzymskie w prowincji Afryki Prokonsularnej
 3. Agata Drewniak – Urbanistyka Konstantynopola
 4. mgr Krystyna Rybicka – O badaniach struktur organicznych miasta przeprowadzonych przez Pieta Mondriana, Tadeusza Mysłowskiego i Bernarda Tschumi na geometrycznej siatce Manhattanu
 5. Mirosław Sadowski – Prawo i planowanie zagospodarowania przestrzeni,
  a kształtowanie życia artystycznego w mieście

Dyskusja: 15 min

14:45 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:30 Wykład: dr Tomasz RatajczakRestytucja czy fałszowanie przeszłości? Nowy zamek w Poznaniu i jego wpływ na kształtowanie historycznego obrazu miasta.

3. Poznań (16:30 – 18:50)
Prowadzenie: Joanna Wyzgała

 1. Katarzyna Janicka – Idea mecenatu artystycznego a oblicze miasta Poznania – Edward hr. Raczyński i „jego dzieła”
 2. Michał Knapowski – Wnętrza kamienicy mieszczańskiej w Poznaniu – zmiana funkcji
 3. Anna Zielazny – Konserwacja jako wyraz politycznych idei – socjalistyczna odbudowa poznańskiego ratusza.
 4. Adrianna Kaczmarek – Poznańskie pomniki socjalistyczne – bezradność historii sztuki
 5. mgr Dorota Żaglewska – Rynek sztuki w Poznaniu?
 6. Bartosz Wasiłek – Zapomniane pomniki Poznania

Dyskusja: 20 min

20:00 Spotkanie integracyjne dla uczestników konferencji

 

III dzień (niedziela) DZIAŁANIA w mieście

 1. Miasto jako przestrzeń performatywna (09:00 – 11:00)
  Prowadzenie: Monika Kąkolewska
 1. Emilia Chorzępa – Oznakowanie przestrzeni miejskiej, a przekaz polityczny w wybranych pracach Nam June Paika
 2. Ula Lucińska – Krytyka permanentnego stanu wyjątkowego w miejskiej przestrzeni na przykładzie feministycznych akcji Valie Export
 3. mgr Marta Ostajewska – Miasto jako mise-en-scène artystycznych podróży miejskich w kontekście promenadologii, fenomenologii i psychogeografii miejsca (audiospacery, dryf miejski, performace walks: ‘the art of walking’).
 4. Joanna Dobrowolska – Muzyczna ilustracja miasta w poematach symfonicznych
 5. mgr Łukasz Trusewicz – Miasto performatywne / performance lecture

Dyskusja: 15 min

11:15 – 12:15 Wykład: dr Maja Brzozowska-Brywczyńska Kupa radości. Kilka uwag o sztuce zabawy i zabawie sztuką w przestrzeni miasta.

Przerwa 15 min

12:30 – 13:30 Wykład: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak – Miejska przestrzeń publiczna – sedno miasta kreatywnego.

 1. Miasto jako przestrzeń publiczna (13:30 – 14:40)
  Prowadzenie: Maja Krasicka/ Maja Sypniewska
 1. Patrycja Waśkowiak – Reklama ambientowa jako komunikat wykorzystujący przestrzeń miejską. Wstępne rozpoznanie typologii.
 2. mgr inż. arch. Inga Rolek – Miasta dla Dzieci-nnych – Infantylizacja sztuki w przestrzeni publicznej
 3. mgr Joanna Erbel – Projekty w przestrzeni publicznej jako nie-ludzcy aktorzy zmiany społecznej

Dyskusja: 15 min

Przerwa obiadowa: 60 min

 1. Miasto jako przestrzeń działań (16:00 – 20:00)
  Prowadzenie: Jakub Godlewski

C.1 Działania w mieście

 1. Agnieszka Dąbrowska/Paulina Karoń/Damian Szwajkos – Strefa Synestezji. O roli sztuki w procesie rewitalizacji krakowskiej przestrzeni opresji. Studium przypadku
 2. mgr inż. arch. Barbara Nawrocka – Post your code/nanotourism. Pocztówka z przedmieścia i z blokowiska. Efemeryczne działania w procesach rewit
 3. mgr Barbara Szczęsna – Dyńska – Inicjatywy obywatelskie Łodzi a kształtowanie przestrzeni sztuki w mieście
 4. mgr Dagmara Pochyła – działalność Fundacji You Have It (Toruń)
 5. mgr Martyna Wolna – Nielegalnie w mieście – sztuka poza prawem?
 6. mgr Paweł Głogowski – Ulepsz Poznań – Sztuka mieszkańców, czyli partycypacja w upiększaniu przestrzeni miejskiej
 7. mgr inż. arch. Aleksander Krajewski – Napraw sobie miasto (Katowice) – Miasto to My – wpływ lokalnych społeczności na przestrzeń publiczną
 8. Szymon Adamczak – działalność Kolektywu 1a

Debata na zakończenie

Informacje dla uczestników konferencji

Program konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 15 marca 2015 roku w CK Zamek w Poznaniu.

Program konferencji podzielony jest na trzy dni panelowe według haseł SZTUKA – MIASTO – AKTYWIZM.

*wkrótce udostępnimy szczegółowy plan z podziałem na panele i godziny.

Każdego dnia panele rozpoczynać się będą o 9:00 i kończyć w godzinach wieczornych, w ciągu dnia przewidywana jest godzinna przerwa obiadowa oraz przerwy pomiędzy panelami.

Wydarzenia towarzyszące

W piątek, 13 marca, po zakończeniu panelu SZTUKA odbędzie się pokaz filmowy w Kolektywie 1a. Ze względu na ograniczoną przestrzeń pokaz będzie zamknięty i będą obowiązywać bezpłatne wejściówki, które będzie można otrzymać w trakcie konferencji.

W sobotę, 14 marca, planujemy spotkanie integracyjne dla uczestników wydarzenia.

W czwartek odbędzie się wernisaż wystawy MIASTO – TOŻSAMOŚĆ towarzyszącej naszej konferencji. Szczegóły wystawy wkrótce!

*Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

Nocleg

Osoby zainteresowane noclegiem w Poznaniu mogą skorzystać z akademików znajdujących się w centrum miasta:

Cennik

DS Hanka

pokój trzyosobowy: 37,80 zł/ doba

pokój dwuosobowy: 43,20 zł/doba

DS Jowita 

pokój jednoosobowy: 43,20 zł/doba

pokój dwuosobowy: 48,60 zł/doba

*W przypadku noclegu w domach studenckich możemy pomóc w zakwaterowaniu i zamówieniu pokoju.

Catering

W trakcie konferencji każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z bezpłatnego cateringu. W skład cateringu wchodzą napoje ciepłe i zimne, przekąski na słodko i słono.

Na terenie CK Zamek znajduje się restauracja, która również będzie do Państwa dyspozycji. Istnieje możliwość wykupienia sobie posiłków na czas konferencji.

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł należy uiścić w dniu konferencji podczas rejestracji referentów tzn. przekazać ją osobie zapisującej uczestników przed wejściem na konferencję. Każdy uczestnik dostanie potwierdzenie wpłaty, w przypadku nieotrzymania kwitu, proszę zgłosić się do organizatorów. To samo dotyczy wystawienia faktury. 

Do wszystkich referentów!

Pamiętajcie aby Wasze wystąpienia trwały nie dłużej niż 20 min! Ze względu na bardzo napięty program konferencji harmonogram godzinowy oraz czas wystąpień będzie surowo przestrzegany aby uniknąć opóźnień. Wydłużenie czasu trwania wystąpień skutkowałoby skróceniem czasu na dyskusję oraz przerwy obiadowe lub wydłużeniem czasu całego panelu do późnych godzin wieczornych. Bardzo chcielibyśmy tego uniknąć.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na maila konferencyjnego: miasto.sztuka@gmail.com

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny

Lista referentów konferencji Miasto-sztuka

Po wczorajszym ogłoszeniu pojawiło się sporo wątpliwości, dlatego dzisiaj przedstawiamy oficjalną listę osób przyjętych do programu naszej konferencji. Wczorajszy spis dotyczył gości specjalnych.

Gratulujemy wszystkim referentom i zapraszamy wszystkich w marcu do Poznania na nasze wydarzenie.

referaty

 • Oskar Amiri
 • Maciej Chyleński
 • Monika Arczyńskia
 • Joanna Bartel
 • Jacek Maleszka
 • Bartłomiej Bieńkowski
 • Iwona Cała
 • Milena  Chilińska
 • Agnieszka Chwiałkowska
 • Emilia Chorzępa
 • Diana Dąbrowska
 • Joanna Dobrowolska
 • Agata Drewniak
 • Joanna Erbel
 • Ksenia Frąszczak
 • Marzena Glabas
 • Katarzyna Janicka
 • Kamil Jędrasiak
 • Adrianna Kaczmarek
 • Sławomir Kaczor
 • Marta Kierska
 • Michał Knapowski
 • Aneta Kozyra
 • Ula Lucińska
 • Patrycja Łobodzińska
 • Zygmunt Łuniewicz
 • Maria Małkowska
 • Paweł Matejek
 • Witold Miedziak
 • Mateusz Nowacki
 • Marta Ostajewska
 • Svetlana Pavlenko
 • Agnieszka Powierska
 • Paulina Popek
 • Renata Putkowska
 • Inga Rolek
 • Krystyna Rybicka
 • Mirosław Sadowski
 • Łukasz Trusewicz
 • Bartosz Wasiłek
 • Patrycja Waśkowiak
 • Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
 • Anna Zielazny
 • Dorota Żaglewska

Projekty artystyczne

 • Iwona Cała
 • Agnieszka Dąbrowska
 • Barbara Nawrocka
 • Barbara Szczęsna-Dyńska
 • Łukasz Szeliga
 • Martyna Wolna

Z pozdrowieniami,

Komitet organizacyjny